Cennik

W komorze hiperbarycznej użytkownik wchłania tlen w ilości blisko czterokrotnie przekraczającej normalne warunki oddychania.