Zrelaksuj się i czuj młodziej z każdym oddechem.

Hiperbaryczna terapia tlenowa
dla osób starszych

W komorze hiperbarycznej użytkownik wchłania tlen w ilości blisko czterokrotnie przekraczającej normalne warunki oddychania.
7

Dr Otto Warburg, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny (1931)

Opanuj swój oddech, opanuj swoje zdrowie

Tlen kontroluje większość procesów zachodzących w organizmie, w tym układ odpornościowy. Brak tlenu może prowadzić do słabszej odpowiedzi immunologicznej, zwiększonego zmęczenia, a ostatecznie do niedotlenienia, głodu tlenu w komórkach, który jest uważany za przyczynę wielu chorób zwyrodnieniowych.

Podstawową przyczyną wszystkich chorób zwyrodnieniowych jest stan zwany hipoksją, czyli niedobór tlenu na poziomie komórkowym

Korzyści płynące z HBOT dla osób starszych

Starzenie się nie jest chorobą samą w sobie, ale niektóre choroby są związane ze starzeniem się. Hiperbaryczne natlenianie (HBO) odgrywa ważną rolę. W procesie starzenia bierze udział wiele czynników, w tym wrodzony proces starzenia, wady genetyczne i czynniki środowiskowe. Istnieje ponad 300 teorii wyjaśniających zjawisko starzenia się. Najbardziej znana z nich głosi, że starzenie się może być spowodowane szkodliwymi, nieodwracalnymi zmianami wywołanymi przez reakcje wolnorodnikowe.

Wolne rodniki i starzenie się

Wolnorodnikowa teoria starzenia, postulowana przez Denhama Harmana w 1954 roku, pozostaje najbardziej popularną i szeroko testowaną teorią starzenia. Opiera się ona na chemicznej naturze i wszechobecności wolnych rodników.

Pomimo działania przeciwutleniających składników odżywczych, pewne uszkodzenia oksydacyjne wystąpią, a akumulacja tych uszkodzeń przez całe życie jest uważana za główny czynnik przyczyniający się do starzenia i chorób. Stres oksydacyjny i produkcja wolnych rodników mają tendencję do zwiększania się wraz z wiekiem, podczas gdy naturalna ochrona antyoksydacyjna organizmu spada.

Niedotlenienie ma kluczowe znaczenie dla pogorszenia funkcji umysłowych wraz z wiekiem

Starzenie się może być postrzegane jako przejaw niedotlenienia. Proces starzenia wiąże się ze zmniejszoną zdolnością ośrodkowego układu nerwowego do wykorzystywania tlenu. Spadek funkcji umysłowych wynikający ze starzenia się jest podobny do spadku wynikającego z niedotlenienia. Pomimo upośledzenia aktywności funkcjonalnej związanej z niedotlenieniem w procesie starzenia, zdolność metaboliczna mózgu nie jest całkowicie wyczerpana.

Niedobór tlenu towarzyszy procesowi starzenia, a tlenoterapia hiperbaryczna może temu przeciwdziałać.

Wolnorodnikowa teoria starzenia postuluje, że pojedynczy wspólny proces, modyfikowany przez czynniki genetyczne i środowiskowe, jest odpowiedzialny za starzenie się i śmierć wszystkich żywych komórek.

komora hiperbaryczna omnioxy

Tlenoterapia jako pomoc dla osób starszych

Pomoc osobom starszym w powrocie do zdrowia może być prawdziwym wyzwaniem.

Zdolność do ćwiczeń fizycznych jest zmniejszona w tej grupie wiekowej. Terapia HBO może nie zwiększyć wydolności fizycznej u zdrowych osób dorosłych, ale może pomóc odzyskać sprawność fizyczną osobom starszym. Fizjoterapia może być prowadzona w wielomiejscowej komorze hiperbarycznej.

HBO może być bardzo pomocna w przeciwdziałaniu starzeniu się.
Głównym celem HBO jest przeciwdziałanie niedoborowi tlenu i poprawa metabolizmu. Te dwa zaburzenia wpływają również na mózg, co stanowi główną część problemów osób starszych. Starsi użytkownicy mogą doświadczyć pozytywnych efektów po zastosowaniu hiperbarycznej terapii tlenowej w tym zakresie.

Terapia tlenowa w leczeniu spadku sprawności umysłowej wraz z wiekiem

HBO jest częścią kompleksowego podejścia do osób z zaburzeniami funkcji umysłowych związanymi ze starzeniem się. Działa najlepiej w połączeniu z joggingiem mózgu (ćwiczenia umysłowe), ćwiczeniami fizycznymi i substancjami nootropowymi (w celu poprawy metabolizmu mózgowego).

HBO może poprawić ogólne funkcje umysłowe, a także zaburzenia metaboliczne związane z brakiem tlenu u osób starszych.

Pozytywne efekty sesji HBO dla osób starszych

Udowodniono, że jest pomocna w geriatrii, a jej najbardziej użyteczną rolą są zespoły niewydolności naczyniowej.

Jeśli teoria programowania genetycznego starzenia się jest prawdziwa, nie można przedłużyć życia, ale można pomóc osobie osiągnąć maksymalny wiek określony dla niej na optymalnym poziomie funkcjonowania psychicznego i fizycznego.

HBO jest ogólnie uważana za bezpieczną dla osób w podeszłym wieku, chyba że mają one przeciwwskazania medyczne.